Szulim-foto

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów zdjęć w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://szulim-foto.pl/

Sprzedającym jest firma Szulim-Foto Agnieszka Szulim dostępny pod adresem: Stanisławowska 53, 05-079 Okuniew,  prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 952 177 22 01, Regon: 367027807 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 604 916 015 koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów.

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: szulimfoto@szulim-foto.pl

 • 1 Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu zdjęć w sklepie internetowym.
 3. Sprzedający zwany również Usługodawcą – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://szulim-foto.pl/za pośrednictwem którego Klient może zakupić zdjęcia.
 1. Login – oznaczenie Klienta, ustalone przez Sprzedającego składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem w celu uzyskania dostępu do Strefy Klienta sklepu internetowego w celu zakupu zdjęć.
 2. Hasło – oznacza ustalony przez Sprzedającego nadany losowo ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych. Wraz z loginem umożliwiający Klientowi dostęp do Strefy Klienta w sklepie internetowym.
 3. Strefa Klienta zwana również Kontem – oznacza zabezpieczony hasłem panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu.

 

 • 2 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://szulim-foto.pl/
 2. Sklep internetowy pod adresem https://szulim-foto.pl/prowadzi sprzedaż zdjęć za pośrednictwem sieci Internet.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowaną przeglądarką internetową
 4. Przedmiotem zakupu w sklepie elektronicznym są zdjęcia w postaci plików elektronicznych jpg.
 • 3 Procedura zakupu zdjęć
 1. Klient otrzymuje login i hasło do galerii w Strefie Klienta pod adresem https://szulim-foto.pl/
 2. Zakup zdjęć dokonywany jest online po dokonaniu wpłaty na rachunek Przelewy 24.
 3. Wszystkie zdjęcia w galerii w Strefie Klienta można zakupić w dowolnej ilości.
 4. Wysyłka zdjęć jest w formie elektronicznej jako pliki jpg.
 1. Po wyznaczonym przez Sprzedającego czasie galeria online jest zamykana a wszystkie zdjęcia usuwane.

 

 • 4 Płatności
 1. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy 24.
 2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym  wyrażone są w PLN, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • 5 Procedura reklamacji
 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy, w sposób możliwie szczegółowo opisujący problem.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie od 1 do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 • 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Żadne zdjęcia przekazywane przez klientów nie będą nigdzie publikowane bez dodatkowej zgody Klienta przez Usługodawcę. Zdjęcia są przechowywane wraz z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa dostępnych przez Usługodawcę.
 • 7 Zmiana Regulaminu
 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

Shopping Cart
error: Content is protected !!
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu